รายละเอียด

 • Up to 200 cups per day
 • Capacitive touch screen panel 7 inch
 • New coffee boiler
 • Tempered glass
 • RGB lights on the supply area
 • VIDEO display
 • Titanium grinders; K110 steel, PVD coating
 • Smart boiler
 • Telemetry (Bi-Directional Wi-Fi)
 • Metal residues safe
 • USB port
 • Self-wash
 • Turbo steam (Auto hot milk frothed 2 level)
 • Cold touch
 • 1 , 2 Coffee Hoppers
 • 1 Soluble Hopper